Instituti i Gjeoshkencave, Energjise, Ujit dhe Mjedisit

Ngjarjet sizmike

Map Legend
 Sign 
     Magnitude  1-3  3-4  4-5  >5
  Last event

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi ne kohe reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhėsisė sė tėrmeteve...