Personeli i IGJEUM

 CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE

 

Emri:                       Rrapo

Mbiemri:                 Ormëni

Atësia:                    Mystehak

Datëlindja:              9-10-1955

Vendlindja:             Vlorë

Kombësia:              Shqiptare

Gjendja Civile:       martuar

Adresa:                   Rruga Sokrat Mosko, Pallatet Fratari, Godina/2/Sh/3/Ap/7 Tirane

 

 

 

 

Arsimi dhe kualifikimi:

 

●  Arsimi Universitar: Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Shkencave të Natyrës,

     Dega Fizikë.

●  Kualifikim   Universitar në fushën e Gjeofizikës.

●  Kualifikim   Pasuniversitar në fushën e Gjeofizikës (Sizmologji).

 

    Gjuhet e Huaja

●  Anglisht - shumë  mirë, mbrojtur në Fakultetin e gjuhve të huaja, Tiranë

●  Gjermanisht – ( jo e mbrojtur)

 

 

Diploma universitare

 

●  Fizikë

●  Periudha e studimeve   1974-1979

 

 

Studime universitare  ne Deget GjeofizikË dhe Matematike speciale (Kualifikim)

 

●  Periudha e studimeve   1984 - 1987

 

Studime tË thelluara pasuniversitare (SHPU) GJEOFIZIKË (sIZMOLOGJI)

 

● Periudha e studimeve   2003 - 2004

 

Mbrojtja e Mikrotezës “MASTER” NË FUSHËN SIZMOLOGJISË me temë:

 

Mikroteza: “Analiza e shpërndarjes të vatrave të tërmeteve në Shqipëri dhe në zonën

                     rreth saj.” Fakulteti Gjeologji-Miniera, Universiteti Politeknik i Tiranës.

                     Dhjetor 2004

 

Mbrojtja e Tezës për gradën “Doktor i shkencave” NË FUSHËN SIZMOLOGJISË me temë:

 

Teza: “Modeli i përgjithshëm i ndërtimit të  Kores së Tokës Shqiptare dhe veçorit 

            sizmoaktive të saj  sipas të dhënave sizmologjike” Fakulteti Gjeologji-

            Miniera, Universiteti Politeknik i Tiranës.    Korrik 2007

 

 

 

Grada shkencore:

 

● Doktor i shkencave   14/07/2007

 

TITUJT SHKENCOR:

 

● Profesor i Asociuar (Prof.Assoc)  14/07/2011

 

● Profesor  Doktor (Prof. Dr)           21/03/2016

 

 

Eksperienca dhe specializime pasuniversitare brenda dhe jashtë shtetit

 

●  Eksperiencë pune:Eksperiencë  32 vjeçare në fushën e Sizmologjisë

 

●  Specializime brenda vendit:

 

-Kualifikim ne fushën e sizmologjisë, me qëndër Institutin e Sizmologjisë,

 Akademia Shkencave Tiranë, prej vitit 1984-1987.

 

●  Specializime jashtë vendit:

 

-Kryerja e Kursit Ndërkombëtar: “Seismology, Seismic Data Analysis, Hazard

  Assessment and Risk Mitigation”. July - August 2002, GeoForschungsZentrum

  Potsdam [G.F.Z.] Berlin Gjermani.

 

-Kryerja e Kursit Ndërkombëtar: NDC Capacity Building “NDC Waveform Analyst

 Training Course”. Prille – Maj 2015, CTBTO, Vienna Internacional Center [VIC]

 Vienna, Austria

 

●  Kurse specializimi Online jashtë vendit:

 

1. E-Learning Course Society of Exploration Geophysicists (SEG): “Principles of

    Microseismic Monitoring” 2012 June, 8801 S. Yale Ave. Tulsa, OK 74137 USA

 

2.E-Iearning Training Course on NDC Capacity Building: “Access and Application

    of IMS Data and IDC Products” CTBTO Shkurt-Mars 2015 preparatory     

    commission for the comprehensive nuclear-test-ban treaty organization CTBTO,

    Vienne, Austria

 

●  Bashkpunim shkencor me Institucione jashtë vendit:

 

-Bashkpunim shkencor me titull: “Drejt një Monitorimi dhe shkembimi të  dhenave  

 sizmike në kohë reale” në kuadër të bashkveprimit të rrjeteve sizmik të Europës Jug-

 Lindore, projekti CoosNet të SEE-ERANet, 2007-2008. me qëndër Instituti Gjeodinamik, Observatori Kombetar i Athinës.

 

 

Aktivitete shkencore te zhvilluara

 

-          Kombetare

 

Pjesmarrje ne 48 aktivitete shkencore (22 me certifikatë)

 

-          Nderkombetare

 

Pjesmarrje ne 37 aktivitete shkencore (31 me certifikatë)

 

 

Detyrat kryesore pas përfunditnit të Shkolles së Lartë

 

·         Nga viti 1979--1983 Mësues i Fizikës i Shkollës së Mesme në rrethin Tepelenë.

 

·         Nga viti 1983--2000 Fizikant pranë Institutit Sizmologjik të Akademis së Shkencave të Shqipërisë (Stacioni Sizmologjik Tepelenë).

(Njëkohësishtë kam dhënë mësim ne lenden Fizik si Mësues i jashtëm në shkollën

e mesme te pergjithshme Tepelenë)

 

·         Nga viti 2000-2004 Përgjegjës i Stacionit Sizmologjik Qëndror Tiranë pranë Institutit të Sizmologjisë të Akademis së Shkencave të Shqipërisë

 

·         Nga viti 2004-2007  Kërkues shkencor në Departamentin e Rrjetit Sizmologjik në Institutin e Sizmologjisë të Akademis së Shkencave të Shqipërisë.

 

·         Nga viti 2005- 2007 Përgjegjës i Sektorit Telemetrisë dhe Buletineve në Institutin Sizmologjik të Akademis së Shkencave të Shqipërisë.

 

·         Nga viti 2008-2011 Kerkues shkencor-mesimor ne Departamentin e Sizmologjisë dhe Inxhieris sizmike në Institutin e Gjeoshkencave, Universiteti Politeknik Tirane.

 

·         Nga viti 2011-2012,  Kërkues shkencor-mesimor në Departamentin e Sizmologjisë në Institutin e Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit, Universiteti Politeknik Tiranë.

 

·         Nga viti 2012- 2014,  Pergjegjes i Departamentit të Sizmologjisë në Institutin e Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit, Universiteti Politeknik Tiranë.

 

·         Nga viti 2014- ne vazhdim,  Kerkues shkencor-mesimor në Departamentin e Sizmologjisë në Institutin e Gjeoshkencave, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit, Universiteti Politeknik Tiranë.

 

 

Interesat kërkimorE - mËsimore  tË tashme

 

●  Sizmologji: Analiza e formave valore të ngjarjeve sizmike, Energjia e ngjarjeve,

    Analiza të Sizmicitetit në hapësirë dhe në kohë, Zonat e burimeve sizmike dhe

    cunamogjenike, Sizmotektonika, Tomografia sizmike dhe struktura e kores së tokës

    etj.

●  Mesimdhenie ne lendet:  Fizike, Fizika e materialeve, Fushat dhe valët

    elektromagnetike, Sizmologji, Gjeodinamik, Gjeorreziqet, Mjedis etj.

 

 

PozicionET drejtuesE:

 

● Përgjegjës i Stacionit Sizmologjik Qendror të Tiranës 2000-2005

● Përgjegjës i Sektorit të Telemetrisë dhe Buletineve 2005-2008

● Përgjegjës i Departamentit Sizmologjisë 2012-2014

 

 

Njohuri dhe aftësi tË tjera profesionale

 

Njohuri dhe aftësi në punë kerkimore dhe në mësimdhënie në lëndët:

Fizika teknike, Fizika e Tokës dhe Mjedisi, Fushat dhe valët elektromagnetike etj.

 

 

Veprimtaria kërkimore – shkencore

 

●  Artikuj shkencore të prezantuara në Kongrese, Koferenca dhe Simpoziume     

     shkencore ndërkombëtare dhe të botuara

 

1.  Ormeni Rr (2002). “Some aspects of southweastern Albania seismicity.

     June 2002. Third Congress of the Balkan Geophysical Society. Sofia Bullgari

 

2Ormeni Rr (2008). Some main aspects and features of seismic activity  

     2007 31st General Assembly of the European Seismological Commission

     ESC 2008.  Hersonissos, Crete, Greece, 7-12 September 2008

 

3.  Ormeni Rr., et.al (2008). Seismic data analysis in near real time from modern

     Broadband seismic network of Albania. 31st General Assembly of the European

     Seismological Commission ESC 2008.  Hersonissos, Crete, Greece, 7-12

     September 2008

 

4.  Ormeni Rr (2009).  Crustal structures beneathe seismogenetic zones and lateral

     velosity contrasts across   deep faults of Albania. 6the Congress of the Balkan

     geophysical society, May 2009

 

5.  Ormeni Rr (2009). Some features of Lushnja-Elbasani-Dibra (Albania) trasversal

     fault zone and its recently seismic activity. International Earthquake Simposium,

     August 2009, Kocaely Turkey

 

6Ormeni Rr (2009). Some basic aspects of seismic activity 2008. International

      Earthquake Simposium, August 2009, Kocaeli Turkey

 

7Ormeni Rr., et.al (2010).  The Adriatik Sea Earthquake of August 21, 2009,

     Albania (M5.0). Proceedings, 3rd International Earthquake Symposium,

     Bangladesh, Dhaka, 2010

 

8. Ormeni Rr., et.al (2010). Lateral Velocity contrasts across Lushnje-Elbasan-Dibra   

      deep fault zone of  Albania. Paper, 3rd International Earthquake

      Symposium, Bangladesh,Dhaka, March.5-6 2010

 

9.  Ormeni Rret.al (2010).Performance of Albanian Seismological Network

        towards the Seismological  Bulletines compilation. 32st General Assembly of the

       European Seismological Commission (ESC 2010).  Montepller, France, 2010

 

10.  Ormeni Rr., et.al (2010).The most active seismogenic zones in Albania

        during 2009. 32st General Assembly of the European Seismological

        Commission (ESC 2010).  Montepller, France, 2010

 

11.Shkodrani N.,Daja Sh.,Ormeni Rr.,., (2010).  Engineering Characteristics of the

       Expected Shaking at Semani Site”  Symposium ACEE 2010, Bangkok, Thailand

 

12.Ormeni Rr., et.al (2010).The strongest earthquakes occurred in Albania during

      2009 and their seismogenic zones” 6 workshop of ILP Task Force

      on Sedimentary Basins, Tirana, October 2010

 

13.Ormeni Rr., et.al (2010).1D-Velocity models and lateral contrasts in zones    

      divided from Shkoder-Peja fault of Albania” 6 workshop of ILP Task Force on

      Sedimentary Basins, Tirana, October 2010

 

14. Ormeni Rr,  et.al (2011).  “Assessment of the seismoactive layers and features

      of the Albanian earth's crust”. International Balkans Conferance on Challenges of

      Civil Engineering,  BCCCE, 19-21 May  2011,  EPOKA University, Tirana,

      ALNABIA

 

15. Ormeni Rr, et.al (2011) “An applıcatıon of the aftershock probabılıty evaluatıon

     methods for recent albanıa earthquakes based on gutenberg-rıchter and

     modıfıed  Omorı models”. International Balkans Conferance on Challenges of

     Civil Engineering,  BCCCE, 19-21 May  2011,  EPOKA University, Tirana,

     ALNABIA

 

16. Rrapo Ormeni.,etj (2011) “Shtresat sizmoaktive dhe aspekte të energjisë të kores

      së tokës në zonën Elbasan-Diber” Konferenca Kombëtare  “Studime të avancuara

       në Inxhinierinë Matematike dhe Fizike“. Tetor 2011, UPT, Tiranë

 

17.Leka E., Muca M., Ormeni Rr., Leka P.(2011) “Vlerësimi statistikor i parametrave të

      ngjarjeve tërmetore në Shqipëri”.Konferenca Kombëtare “Studime të avancuara në

      Inxhinierinë Matematike dhe Fizike“. Tetor 2011, UPT, Tirane

 

18.Ormeni Rr.,et.al (2011).  “Kuturman compound earthquakes and application of

     the aftershock probability evaluation methods based on Gutenberg-Richter and   

      modified Omori models”.International Geosciences Conference, GeoALB 2011.

 

19. Rrapo Ormeni, etj (2011).  “Karakteristikat e sizmicitetit te planshetit 42 Maliq

      (317III)”. International Geosciences Conference, GeoALB 2011.

 

20. Rrapo Ormeni, etj (2011). “Disa vecori të sizmicitetit të sotëm të tërthores

      Elbasan-Dibër”.International Geosciences Conference, GeoALB 2011.

 

21. Ormeni Rr, et.al (2011). “ The seismoactive layers of the Albanian esrth”s

      crust seismogenic zones. 6th Congress of the Balkan Geophysical Society

      3rd-6th October, 2011, Budapest, Hungary

 

22. Ormeni Rr, et.al (2011). “ The Korca earthquake of september 11, 2010

       (Ms=4.5) and  its seismogenic zone“. 6th Congress of the Balkan Geophysical

       Society 3rd-6th October, 2011, Budapest, Hungary

 

23. Ormeni Rr, et.al (2012). Some main aspects and features of seismic activity

       2011. Jubilee Conference of Geology October 2012, Tirana, Albania

 

24. Ormeni Rr, et.al (2012). “Some features of  Korca region seismic activity

       during this century” Jubilee Conference of Geology October 2012 , Tirana,

       Albania

 

25. Ormeni Rr, et.al (2012). “Analysis of feature of recently earthquakes occurred

       in Elbasani-Dibra seismogenic zone and its associated hazard”. Jubilee

       Conference of Geology October 2012, Tirana, Albania

 

26.Astrit Shatro, Rrapo Ormeni (2013). “Anomalous of low-velocity zone, thermal

       water and seismicity in the Elbasan-Dibra fault zone”.  International  Balkans

       Conferance on Challenges of Civil Engineering,  2013,  EPOKA University, Tirana, 

        ALNABIA

 

27. Edmond Dushi, Rrapo Ormeni (2013). “Effect of directivity in northeastern Albania

      (5.4  MW) earthquake of september 6, 2009, from radiated seismic energy”.  

      International  Balkans Conferance on Challenges of Civil Engineering,  2013, 

      EPOKA University, Tirana,  ALNABIA

 

28. Ormeni Rr, Dushi Edmond, Shatro Astrit, Denisa Daberdini,Basholli Fatmir

      (2013).  “Resent seismic activity of  the Lezha-Ulqini  seismogenic zone and its

       associated hazard”. International  Balkans Conferance on Challenges of Civil

       Engineering,  2013,  EPOKA University, Tirana,  ALNABIA

 

29. Ormeni Rr, (2013). “3D Velocity structure of the Albania region obtained by 

      inversion of local earthquake data” 7the Congress of the Balkan Geophysical

      Society, 7-10  October 2013, Tirana, Albania

 

30. Ormeni Rr, (2013). “Some main aspects and features of  seismic activity

      2012”. 7the  Congress of the Balkan Geophysical Society, 7-10 October 2013,

      Tirana, Albania

 

31. Daberdini A, Ormeni Rr  (2013) “Generation of tsunami wave by earthquake

      in Adriatic Sea” Conference Alb-Shkenca, Kosovo,.

 

32. Daberdin A, Ormeni Rr (2014) “Mechanical wave earthquake/generated in

       Adriatic sea”. Conference, Alb-Shkenca, Kosovo.

 

33. Shatro A, Ormeni Rr (2014). “Anomalous of low-velocity zone, thermal water  

      and seismicity in the Elbasan-Dibra fault zone”. International  Balkans

      Conferance on Challenges of  Civil Engineering, EPOKA University, Tirana,

      ALNABIA.

 

34. Ormeni Rr (2014). Seismic tomography and earthquake mechanism in Albania”

      XX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association Tirana, Albania,   

      24-26 September 2014      

 

35. Marku S, Panza G, Ormeni Rr (2014).” The necessity of an anti-seismic law in

      Albania based on NDSHA method of risk calculation”  XX Congress of the

      Carpathian Balkan Geological Association Tirana, Albania, 24-26 September 

      2014

 

36.Ormeni Rr (2014) “Some basic aspects of seismicity activity in Albania during

     2013”. XX Congress of the Carpathian Balkan Geological Association Tirana,   

     Albania, 24-26 September 2014

 

37. Shatro A, Ormeni Rr, Onuzi K and Stoja Gj  (2014). “Hydrological and

     geological  data of 43 Korca Sheet”   XX Congress of the Carpathian Balkan

     Geological  Association Tirana, Albania, 24-26 September 2014

 

38. Shato A, Ormeni Rr (2014). “Geothermal source of Kozani in the area of

      Elbasan”. International Symposium on Environmental Sciences Van, 04-07 June

      2014

 

39. Adisa Daberdini, Fatmir Basholli, Rrapo Ormeni (2014). “Gjenerimi i valeve te  

     cunamit nga termetet ne detin Adriatik”Konferenca e Shkencave Inxhinierike dhe

     e Teknologjisë së Informacionit, Prishtinë, 29-31 Gusht 2014

 

40. Adisa Daberdini, Fatmir Basholli, Rrapo Ormeni (2015). “Modelimi numerik I

     vales se cunamit sipas modelit Boussinesq” Konferenca e Shkencave Inxhinierike

     dhe e Teknologjisë së Informacionit, Prishtinë, 28-30 Gusht 2015.

 

41. Adisa Daberdini, Elton Rogozi, Rrapo Ormeni (2015) “The effect of earthquakes

      on marine ecosystems in adriatic sea ” ICE, Tirane.

 

42. Ormeni Rr, (2015)."Analysis of Feature of Recent Seismicity in Vlora-Elbasani-

     Dibra Seismogenic Zone" 7th International Conference on Seismology and    

     Earthquake Engineering (SEE7), International Institute of Earthquake Engineering

     and Seismology (IIEES). 18-21 May 2015 in Tehran, Iran

 

43.Ormeni Rr, (2015). “Nacional Data Center (NDCA) and  Seismological Network  

     (ASN) of Albania ”. CTBTO Preparatory Commission, IDC division, 13 Prill

     2015, Viena, Austri

 

44.Adisa Daberdini, Elton Rogozi, Rrapo Ormeni (2015). “Analytical solution of

     generation of tsunami waves by submarine landslide for a basin of variable depth

     in Ionian sea”. ICRAE2015 Conference-Abstract Proceedings, ISSN: 2308-0825

 

45. Ormeni Rr, (2015). “Mapping b-value in the seismogenic zones of Albania

      region” Prroceeding of the 8the Congress of the Balkan Geophysical Society, 4-8 

      October 2015, Crete, Greece

 

46. Ormeni Rr (2015) “Some main aspects and features of seismicity activity in

     Albania during 2014”. Prroceeding of the 8the Congress of the Balkan

     Geophysical Society, 4-8  October 2015, Crete, Greece

 

47. Ormeni Rr, Ozturk S, Gjuzi O (2016) Regional and temporal assessment of b-  

      value in the Vlora-Elbasani-Dibra Transversal Fault Zone, Albania (International 

      Balkans Conferance on Challenges of  Civil  Engineering, (BCCE) EPOKA

      University, Tirana, ALNABIA.19-21 Maj 2016)

 

48. Fundo A, Ormeni. Rr  (2016). Some basic aspects of seismic activity during 2015

      year”, 6the International Conference on Science, Technology  and Manegement” New

      Delfi International Conference, 04, December 2016

 

49.Ormeni. Rr  (2017). “Seismic velocity models and their improvement” CTBT:                      

      Science and Technology, Conference 26 to 30 June, 2017, Vienne, Austria. 

 

50. Ormeni Rr,  Gjuzi O, (2017). “Some main features of seismic activity in Albania

     during 2016”  International Conference on Applied Sciences and Engineering,

     FIFM, Polytechnic University of Tirana, Albania, November 16-17, 2017. 

 

51. Ormeni Rr,  Öztürk S, (2017). “Aftershock analysis of October 15, 2016, Greece-

     Albania border region, Rodotopion-Earthquake based on the Gutenberg-Richter

     and modifird Omori lows”  International Conference on Applied Sciences and

     Engineering, FIFM, Polytechnic University of Tirana, Albania, November 16-17,

     2017. 

 

 

 

●  Artikuj shkencore të botuara në revista shkencore të indeksuara ( ISBN, Bord   

   CURRICULUM VITAE

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi ne kohe reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhėsisė sė tėrmeteve...