Collaborations

Memorandumi i Mirekuptimit ndërmjet DPEC dhe IGJEUM

...


MARRËVESHJE NDËRINSTITUCIONALE PËR POPULLIMIN ME TË DHËNA TË KADASTRËS KOMBËTARE TË BURIMEVE UJORE

Agjencia e Menaxhimit të Burimeve Ujore (AMBU) dhe Instituti i Gjeoshkencave dhe Energjisë, Ujit dhe Mjedisit (IGJEUM)

...


INTERNATIONAL MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

INTERNATIONAL MEMORANDUM OF UNDERSTANDING between the Institute of Geosciences Polytechnic University of Tirana Tirana, Albania and the CIMA Research Foundation International Centre on Environmental Monitoring University of Genova Campus - Savona, Italy ...


PROTOCOL ON MULTILATERAL COOPERATION

PROTOCOL ON MULTILATERAL COOPERATION IN SEISMIC DATA EXCHANGE between the institutions: DEPARTMENT OF GEOPHYSICS, FACULTY OF SCIENCES, UNIVERSITY OF ZAGREB, CROATIA FEDERAL HYDROMETEOROLOGICAL SURVEY, CENTER FOR SEISMOLOGY SARAJEVO, HYDROMETEOROLOGICAL SURVEY OF REPUBLIKA S ...


Memorandum of Understanding between the Kosovo Seismological Institute and the Institute of Geosciences

Memorandum of Understanding between the Kosovo Seismological Institute and the Institute of Geosciences

Memorandum of Understanding between the Kosovo Seismological Institute and the Institute of Geosciences Prishtina, July 21, 2008- At the Ministry of Energy and Mining (MEM), today a Memorandum of Understanding and Cooperation was signed between the Kosovo Seismological Institu ...


National Centre for Forecast and Monitoring of Natural Risks

 

Monitoring of seismic activity Center

Monitoring real-time 24/24 hours

Monthly Seismological Bulletin

Periodic publication of earthquake wave data, source parameters and their magnitudes...