Harmonizimi i Hartave të Rrezikut Sizmik të vendeve të Ballkanit Perëndimor

Në datën 29/10/2010 u mbajt në Tiranë në mjediset e Hotel Mondial mbledhja e bashkëdrejtuesve të projektit
 "Harmonizimi i Hartave të Rrezikut Sizmik të vendeve të Ballkanit Perëndimorë". Ky projekt financohet nga program "Shkencë për Paqen" i NATO dhe marrin pjesë Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi dhe Serbia.


Mbledhja u hap nga Drejtori i Institutit të Gjeoshkencave, Prof. Dr. Ibrahim Milushi i cili u uroi pjesmarrësve mirëseardhjen në Tiranë dhe njëkohësisht vuri në dukje përpjekjet që bëhen në këtë Institut për përfundimin me sukses të këtij projekti të rëndësishëm.

Në mbledhje u evidentua puna e bërë deri më tani nga pjesmarrësit si dhe detyrat që dalin në këtë faze përfundimtare për realizimin me sukses të projektit.
Për nder të pjesmarrësve Drejtori i Institutit të Gjeoshkencave shtroi një darkë në Restorant "Gjahtari".

 
 
 
 
 
 
 
 


   BSHAP Acivities Albania
free counter

National Centre for Forecast and Monitoring of Natural Risks

 

Monitoring of seismic activity Center

Monitoring real-time 24/24 hours

Monthly Seismological Bulletin

Periodic publication of earthquake wave data, source parameters and their magnitudes...