Personeli i IGJEUM

 CURRICULUM VITAE

  Emri                 Emanuela
  Mbiemri     Kiri
  Datelindja    17.02.1973
 Gjendja civile                 e martuar
 Vendlindja   Elbasan
 Adresa : Rruga “Aleksander Moisiu”, P.27, Shkalla 2, Ap.14.
 Arsimi Universitar 1999 Diplomuar ne Universitetin Politeknik, Fakulteti Gjeologji – Miniera,
Obsioni gjeologji inxhinierike – hidrogjeologji
 GJUHE TE HUAJA Anglisht (e mbrojtur)
Italisht (njohuri te mira)
 KUALIFIKIME  PASUNIVERSITARE 1999 Kurs specializimi pasuniversitar afat shkurter. Per Hidrogjeologji

2000 – 2001 Specializim pasuniversitar, specialiteti hidrogjeologji

2000 Kurs tre mujor prene Qendres Didaktike “IRISOFT”

2007 Kurs per Menaxhimin e Rezervave Ujore (WESSEX INSTITUTE, UK)

2007 – 2008 Kurs kualifikimi ne Angli, Mphil (Master) – me titull : Hidrogjeologjia dhe kimizmi I ujerave nentokesore te rajonit te Liqenit te Prespes, si dhe paraqitja e tyre me programe kompjuterike (GIS).

 EKSPERIENCE PROFESIONALE  

2000 – 2008. Ing. Hidrogjeologe Qendren e Gjeologjise Civile – Sherbimi Gjeologjik Shqipetar

1. Raport i Projektit “ Percaktimi i venddepozitave te mbetjeve urbane per qytetet : Kuçove, Lushnje, Librazhd dhe Bilisht”.

2. Projekt mbi studimin gjeologo – ambjental per percaktimin e venddepozitave per qytetet: Kruje, Fushe – Kruje, Cerrik dhe Rrogozhine.

3. Projekt shkencore i studimit gjeologo – ambjental per percaktimin e venddepozitave per qytetet: Kukes, Laç, Rubik, Rreshen dhe Himare.

4. Projekt per satudimin kompleks gjeologo – ambjental per percaktimin e venddepozitave te mbetjeve urbane per qytetet: Pogradec, Perrenjas, Gramsh, Delvine dhe Sarande.

5. Projekt hidrogjeologjik per furnizimin me uje te pijshem per fshatrat Ibe dhe Pellumbas, Komuna Berzhite Tirane.

6. Relacion per furnizimin me uje te pijshem per fshatrat Ibe dhe Pellumbas, Komuna Berzhite Tirane.

7. Relacion per furnizimin me uje te pijshem te fshatit Balle te Komunes Ballaban, Permet.

8. Relacion per furnizimin me uje te pijshem te fshatrave Leuse, Benje dhe Skutaraq te Komunes Petranit, Permet.

9. Studim hidrogjeologjik – izotopik i ujerave karstike te Malit te Gjere dhe Kremenares.

10. Projekt per monitorimin e ujerave nentokesore te baseneve kryesore te Shqiperise – Baseni i Vjoses viti 2005.

11. Raport per monitorimin e ujerave nentokesore te beseneve kryesore te Shqiperise – Beseni i Vjoses viti 2005.

12. Projekt per monitorimin e ujerave nentokesore te baseneve kryesore te Shqiperise – Baseni i Vjoses viti 2006 dhe ne vazhdim.

13. Raport per monitorimin e ujerave nentokesore te beseneve kryesore te Shqiperise – Beseni i Vjoses viti 2006 e ne vazhdim.

14. 2008 – Emerimi prane Institutit te Gjeoshkencave me detyre Ing. Hidrogjeologe.

 

   CV-ja e detajuar

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...