Personeli i IGJEUM

 CURRICULUM VITAE
  Emri                   Petraq
  Atesia                            Spiro
  Mbiemri    Naço
  Datelindja    02. 11. 1955
 Gjendja civile                i martuar, 2 fëmijë
 Vendlindja    Lushnje
 Adresa : Rruga "Llambi Bonata", Pallati 10, shk.1, ap.6, Kombinat Tiranç
 Arsimi Universitar 1975-1980 - Universiteti i Tiranes, Fakulteti Gjeologji-Miniera. Diplomuar Ing. Gjeolog Nafteme diplome Nr. B -1089.
 GRADA SHKENCORE Grada shkencore: Doktor i shkencave
Titulli: Prof. As. Dr
 GJUHE TE HUAJA

Gjuhen frenge

 EKSPERIENCE PROFESIONALE

1980-1999 -  Instituti Gjeologjik i Naftes e Gazit, Fier
1995-1999 -  Specialist konsulent prane COPAREX NETHERLANDS BV, e cila kryente aktivitet per zbulimin e naftes ne Shqperi.
1999-2007-Instituti i Kerkimeve Gjeologjike, ne sektorin e Gjeologjise Regjionale
 2008- në vazhdim Instituti i Gjeoshkencave.

 BOTIME SHKENCORE DHE RAPORTE STUDIMORE Jam autor i parë i 15 artikujve shkencor për problemet e gjeologjisë së vendit tonë të botuara në revista të ndryshme.
Kam marrë pjesë me referime e postera në disa aktivitete shkencore si kongrese, simpoziume, konferenca, 12 aktivitete .
  1. Naço P., Prrenjasi E., Valbona U. (1986)  Metodika e rilevimeve gjeologjike  Fondi  i Institutit Gjeologjik te Naftes Fier, f. 120
  2. Dyrmishi Ç., Piro E., Naço P.(1991) Manuali dhe metodika e punimeve fushore sedimentologjike Patos, f. 158

 

   CV-ja e detajuar

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...