logo igeo

EIDA, një iniciativë brenda ORFEUS, është një federatë e shpërndarë qendrash të dhënash e krijuar për të arkivuar në mënyrë të sigurt të dhënat valore sizmike dhe të dhënat referuese meta (MetaData), e mbledhura nga infrastrukturat kërkimore evropiane dhe për të ofruar akses transparent në të dhëna për komunitetet e kërkimit gjeoshkencash. Nyjet EIDA janë qendra të dhënash që mbledhin dhe arkivojnë të dhëna nga rrjetet sizmike duke vendosur sensorë me brez të gjerë, sensorë me periudhë të shkurtër, përshpejtues, sensorë infratingulli dhe instrumente të tjera gjeofizike. TIR është pjesë aktive e nyjes pranë Institutit Kombëtar të Gjeofizikës dhe Vullkanologjisë (INGV).

(https://www.orfeus-eu.org/data/eida/nodes/INGV/)

https://www.orfeus-eu.org/data/eida/

https://www.orfeus-eu.org/observatories/