logo igeo

Kontakt

Ne i mirëpresim komentet, sugjerimet dhe pyetjet tuaja. Kjo do të na ndihmojë të përshtasim më mirë informacionin me nevojat tuaja.

 

Ju lutemi plotësoni formularin (në të djathtë) dhe dërgoni një email ose na kontaktoni direkt me detajet e mëposhtme:

Adresa: Rruga: Don Bosko nr.60 Tirane.

Tel: 042 250 601

E-Mail: info@geo.edu.al

Kodi Postar: 1024

Kutia Postare: 219