logo igeo

E themeluar në vitin 1984 me mbështetjen e Fondacionit Kombëtar të Shkencës, IRIS është një konsorcium prej mbi 125 universitetesh amerikane të dedikuara për funksionimin e objekteve shkencore për blerjen, menaxhimin dhe shpërndarjen e të dhënave sizmologjike për nxitjen e bashkëpunimit midis anëtarëve, filialeve dhe organizatave të tjera IRIS. me qëllim të avancimit të kërkimit dhe edukimit sizmologjik.

Programet IRIS kontribuojnë në kërkimin shkencor, edukimin, zbutjen e rrezikut nga tërmetet dhe verifikimin e Traktatit Gjithëpërfshirës të Ndalimit të Testeve Bërthamore.