logo igeo

Qendra Ndërkombëtare Sizmologjike (ISC), e krijuar në vitin 1964 me ndihmën e UNESCO-s si pasuese e Përmbledhjes Ndërkombëtare Sizmologjike (ISS), po mbledh, arkivon dhe përpunon zyrtarisht buletinet e stacioneve sizmike dhe rrjetit dhe përgatit dhe shpërndan përmbledhjen përfundimtare të botës. sizmiciteti.

Nën ombrellën e IASPEI, ISC luajti gjithmonë një rol të rëndësishëm në vendosjen e standardeve ndërkombëtare si buletini Ndërkombëtar Sizmik dhe Manuali IASPEI i Praktikës së Observatorit Sizmologjik.

ISC mirëmban dhe menaxhon Regjistrin Ndërkombëtar të Stacioneve Sizmografike (IR), të mbajtur së bashku nga ISC dhe Qendra Botërore e të Dhënave për Sizmologjinë (NEIC/USGS), që nga vitet 1960.

  (http://www.isc.ac.uk/registries/download/IR_implementation.pdf;    http://www.isc.ac.uk/cgi-bin/stations?lista;

Aktualisht ka mbi 26000 (përfshirë ato tashmë të mbyllura) me kode unike globalisht të regjistruara në IR

http://www.isc.ac.uk/cgi-bin/agency-get?agency=TIR

Pika zyrtare e kontaktit e IGEO në ISC, është MSc. Damiano Koxhaj.