logo igeo

Prof. Dr.

Ibrahim MILUSHI

Përgjegjës i Departamenti i Gjeologjisë

Faqja kryesore: www.geo.edu.al
Addresa:
Rr. "Don Bosko", No. 61
Tirane
Albania
Kodi Postar: 1024

Diplomuar në Fakultetin e Gjeologjisë dhe Minierave, Universiteti Politeknik i Tiranës (PUT) në vitin 1984. Studimet pasuniversitare për "Metallogjeninë e Ofioliteve" në Universitetin Teknik të Lindjes së Mesme të Ankarasë, Turqi 1991. Në vitin 1996, mori gradën "Doktor". Në vitin 2001 ka marrë titullin “Profesor i Asociuar” dhe në vitin 2009 ka marrë titullin “Profesor”. Fushat e interesit: Metalologjia e ofioliteve dhe formacionet vullkano-sedimentare, Struktura e shkëmbinjve magmatikë dhe metamorfikë, Tektonika. Veprimtaria shkencore: Autor/bashkautor në 5 monografi, 40 artikuj shkencore, 88 abstrakte të shkurtra, 14 abstrakte të zgjeruara, 71 prezantime gojore, 10 postera. Autor/bashkautor në rreth 40 projekte kombëtare dhe ndërkombëtare dhe përpilimi i raporteve shkencore voluminoze (9 prej të cilave në bashkëpunim me universitete të huaja). Mësimdhënia: Në Fakultetin e Gjeologjisë dhe Minierave dhe Fakultetin e Inxhinierisë së Ndërtimit, UPT. Autor dhe bashkautor i projekteve të shumta kërkimore dhe kërkimore për mineralet e kromit dhe bakrit në Shqipëri, Kosovë dhe Turqi. Pozicione drejtuese ne Institucione shkencore: Shef i Marrëdhënieve me Jashtë në Shërbimin Gjeologjik të Shqipërisë (ku përfshihej Instituti i Kërkimeve Gjeologjike, Tiranë dhe Qendra e Studimeve Gjeofizike, Tiranë) në periudhën 1992 -1994; Drejtor i Institutit të Kërkimeve Gjeologjike gjatë viteve 2006 - 2007; Përgjegjës i Departamentit të Gjeoshkencave dhe Gjeoinxhinierisë, Instituti i Gjeoshkencave (IGEO), UPT 2008 - 2009; Drejtor i IGEO, UPT 2009 – 2011; Shef i Departamentit të Gjeologjisë, IGEO që nga viti 2020