logo igeo

Ing.

Anila SUBASHI

Faqja kryesore: https://www.geo.edu.al
Addresa:
Rruga” Don Bosko” nr. 60.
Tirane
Shqiperi
Kodi Postar: 1024

Ing Anila Subashi ka studiuar për gjeofizikë në Fakultetin Gjeologji dhe Miniera, Universiteti Politeknik i Tiranë gjatë viteve 2003-2008.

Që prej vitit 2021 Znj. Subashi ështe pjesë e Institutit të Gjeoshkencave si specialist monitorimi të aktivitetit sizmik pranë Departamentit të Sizmologjisë. Detyrat që ka kryer gjatë kësaj periudhe janë të lidhura ngushtë me monitorimin e aktivitetit sizmik në territorin e Shqipërisë dhe rajoneve përrreth, informimin e autoriteteve kombëtare përgjegjëse për emergjencat civile, si dhe informimin publik.

Fushat e interesit të Znj. Subashi janë të fokusuara në kërkimin shkencor, modelimin e carjeve dinamike gjatë tërmetit, rrjetin sizmologjik dhe analizimin e te dhenave sizmike.