logo igeo

MSc.

Brisilda Stafa

Faqja kryesore: www.geo.edu.al
Addresa:
Rruga “Don Bosko” nr. 60,
Tirane
Albania
Kodi Postar: 1024

Msc.Brisilda Stafa ka studiuar për gjeologji në Fakultetin Gjeologji dhe Miniera (2015-2018), Universiteti Politeknik i Tiranës. Gjatë viteve 2018-2020 ka kryer studimet ne master shkencore ne “ Inxhinierine Gjeomjedis “, në Fakultetin Gjeologji dhe Miniera ,Universiteti Politeknik i Tiranes . Ne Prill te vitit 2021 ka nisur pune prane Institutit te Gjeoshkencave , ne departamentin e Gjeologjise si personel akademik . Msc Brisilda Stafa ka kryer studime rreth valëve sizmike sipërfaqësore dhe aplikimi i tyre në inxhinierinë civile , si dhe ne “Aplikimi i metodave sizmike në vlerësimin e fenomeneve gjeodinamike të digave të rezervuarëve ujëmbajtës “ . Gjithashtu eshte angazhur ne projektin me Universitetin e Parmes ne Itali rreth Krizes se Mesinianit ne Shqiperi . Znj Stafa po vazhdon kerkimet shkencore ne fushen e Gjeologjise se aplikuar ku do kontretizoje dhe studimet e ciklit te trete ( doktoratura ) .