logo igeo

Dr.

Emanuela Kiri

Faqja kryesore: www.geo.edu.al
Addresa:
Rruga “Don Bosko” nr. 60,
Tirane
Albania
Kodi Postar: 1024

Znj. Kiri eshte diplomuar ne Fakultetin e Gjeologji – Minierave. Ne vitin 1999 ka mare titullin Inxhiniere Hidrogjeologe dhe te Gjeologjise Inxhinierike. Ne vazhdim ka mare nje diplome pasuniversitare me orientim ne shkencen e hidrogjeologjise (2000-2001). Ne vitin 2011 ka mbaruar studimet prane ‘Wales University” ne Angli, duke mare tutullin Master of Philosophy at WIT (Wessex Institute of Technology) me studimin: “GIS representation of hydrogeological and chemical data for international waters Prespa Lake shared between Albania, Macedonia and Greece”. Ne vitin 2021, mori titullin Doktore Shkencash prane Universitetit Aristotel ne Selanik, Greqi, me tezen: “Hydrodynamic and hydrogeological investigation of the transboundary aquifer system in Prespa - Ohrid watershed”. Ky studim eshte ndertuar mbi bazen e nje bashkepunimi ose lidhje midis Hidrogjeologjise dhe Gjeofizikes. Znj. Kiri eshte Personel Akademik Prane Institutit te Gjeoshkencave, Universiteti Politeknik i Tiranes. Dr. Kiri kryen studime ne fushen e Hidrogjeologjise dhe te Gjeologjise Inxhinierike, dhe ka si synim aplikimet kompjuterike ne hidrogjeologji.