logo igeo

Prof. Dr.

Ismail HOXHA

contacttext

Faqja kryesore: www.geo.edu.al
Addresa:
Rruga” Don Bosko” nr. 60.
Albania
Kodi Postar: 1024

Prof. Ismail Hoxha ka studiuar ne degen e gjeologjise në Fakultetin e Gjeologjise dhe Minierave (1979-1984), ne Universitetin e Tiranës. Gjate vitit 1991-1992 ka kryer studime pasuniversitare ne Fakultetin e Inxhinierise ne Universitetin “La Sapienza” te Romes ne Itali. Gjate viteve 1992-1995 ka kryer PhD ne fushen e Gjeoinformatikes ne Universitetin “La Sapienza” te Romes, Itali.

Gjate vitit 1995-1996 ka kryer studime post doktorature ne “State University at Stony Brook”, New York ne SHBA. In vitin 2001 dhe ne 2007, ka marre titullin Profesor i Asociuar dhe Profesor ne Universitetin Politeknik i  Tiranes. Ne periudhen 2008-2009 ka qene Drejtor i Institutit te Gjeoshkencave ne Universitetin Politeknik te Tiranes.

Interesi i kerkimit shkencor dhe mesimdhenies perqendrohet kryesisht ne fushen e Sizmotektonikes dhe Gjeoinformatikes.