logo igeo

Standardet e Buletinit DS

Për të siguruar dhe ruajtur cilësinë më të lartë dhe standardin për shkëmbimin parametrik të dhënave, procedura e Buletinit DS ndjek standardet dhe kërkesat IASPEI siç zbatohen në linjën e rrjedhës dhe përpunimit të të dhënave të Qendrës Ndërkombëtare Sizmologjike (ISC) dhe kriteret për rishikimin e të dhënave parametrike sizmike. Standardet e mësipërme garantohen nga rrjedha aktuale e të dhënave dhe përpunimi i menaxhuar përmes SEISAN (http://seisan.info/) dhe Seiscomp4 ( https://www.seiscomp.de/), duke ndjekur në mënyrë rigoroze formatin e të dhënave të Fazave IASPEI (http://www.isc.ac.uk/standards/phases/) dhe standardet e Magnitudës (http://www.isc.ac.uk/standards/magnitudes/), siç përshkruhet në referencat e mëposhtme:

  • Havskov, J., Voss, P.H. and Ottemoller, L. (2020). Seismological Observatory Software: 30 Yr of SEISAN. Seismological Research Letters, 91 (3): 1846-1852. DOI: https://doi.org/10.1785/0220190313.
  • Havskov and Ottemoller, SeisAn Earthquake analysis software, Seis. Res. Lett., 70, 1999.
  • Helmholtz Centre Potsdam GFZ German Research Centre for Geosciences and gempa GmbH (2008). The SeisComP seismological software package. GFZ Data Services. doi:10.5880/GFZ.2.4.2020.003.
  • Storchak, D.A., J. Schweitzer, P. Bormann (2003). The IASPEI Standard Seismic Phase List, Seismol. Res. Lett. 74, 6, 761-772, https://doi.org/10.1785/gssrl.74.6.761.
  • Storchak, D.A., J. Schweitzer, P. Bormann (2011). Seismic phase names: IASPEI Standard, in Encyclopedia of Solid Earth Geophyiscs, 1162-1173, Ed. H.K. Gupta, Springer.
  • International Seismological Centre (20XX), On-line Bulletin, https://doi.org/10.31905/D808B830.
  • Bondár, I. and D.A. Storchak (2011). Improved location procedures at the International Seismological Centre, Geophys. J. Int., 186, 1220-1244, doi: 10.1111/j.1365-246X.2011.05107.x
  • Storchak, D.A., Harris, J., Brown, L., Lieser, K., Shumba, B., Di Giacomo, D. (2020) Rebuild of the Bulletin of the International Seismological Centre (ISC)—part 2: 1980–2010. Geosci. Lett. 7: 18, https://doi.org/10.1186/s40562-020-00164-6.
  • Di Giacomo, D., and D.A. Storchak (2016). A scheme to set preferred magnitudes in the ISC Bulletin, J. Seism., 20(2), 555-567, doi: 10.1007/s10950-015-9543-7
  • Lentas, K., Di Giacomo, D., Harris, J., and Storchak, D. A. (2019). The ISC Bulletin as a comprehensive source of earthquake source mechanisms, Earth Syst. Sci. Data, 11, 565-578, doi: https://doi.org/10.5194/essd-11-565-2019.

Formatet parametrike të dhënave sizmike të përdorura nga DS (IGEO) janë Nordic, QuakeXML dhe ASCII.

NORDIC format ishte një nga përpjekjet e para për të krijuar një format më të plotë për shkëmbimin dhe përpunimin e të dhënave. Nisma erdhi nga nevoja për të shkëmbyer dhe ruajtur të dhënat në vendet nordike dhe për të ashtuquajturin format nordike u ra dakord mes 5 vendeve nordike. Formati më vonë u bë formati standard i përdorur në bazën e të dhënave dhe sistemin e përpunimit SEISAN dhe tani përdoret gjerësisht.
QuakeML është një paraqitje XML fleksibël, e shtrirë dhe modulare e të dhënave sizmologjike. Dokumentacioni i plotë mund të gjendet në https://quake.ethz.ch/quakeml/.

ASCII stands for the "American Standard Code for Information Interchange". It was designed in the early 60's, as a standard character set for computers and electronic devices. ASCII is a 7-bit character set containing 128 characters. It contains the numbers from 0-9, the upper and lower case English letters from A to Z, and some special characters. The character sets used in modern computers, in HTML, and on the Internet, are all based on ASCII.

 

Për më shumë informacion:

https://bib.telegrafenberg.de/publizieren/vertrieb/nmsop/ https://bib.telegrafenberg.de/publizieren/vertrieb/nmsop/nmsop-2002/