logo igeo

Rrjeti Sizmologjik Shqiptar (ASN), i caktuar AC në FDSN, përbëhet nga dhjetë sensorë me brez të gjerë (BB) dhe 16 stacione akselerometrike. Transmetimi i të dhënave, në Qendrën Kombëtare të Monitorimit Sizmik në Institutin e GjeoShkencave (IGEO) në Tiranë, realizohet në kohë reale nëpërmjet lidhjes radiofonike, fibrës optike dhe telekomunikacionit 4G.

Citim: Instituti i GjeoShkencave (IGEO), Universiteti Politeknik i Tiranës (PUT). (2002). Rrjeti Sizmologjik Shqiptar [Grupi i të dhënave]. Federata Ndërkombëtare e Rrjeteve Dixhitale të Sizmografëve. https://doi.org/10.7914/SN/AC.