logo igeo

Prof. Asoc.

Edmond DUSHI

Zv/ Drejtor i Institutit të Gjeoshkencave

Faqja kryesore: https://www.geo.edu.al
Addresa:
Rruga “Don Bosko” nr. 60,
Tirane
Albania
Kodi Postar: 1024

Dr. Dushi ka studiuar për Fizikë në Fakultetin e Shkencave të Natyrës (1997-2002), Universiteti i Tiranës. Gjatë viteve 2003-2007 ka kryer studimet Master (Shkolla Pasuniversitare) për Gjeoshkenca dhe Mjedis, Fakulteti i Gjeologjisë dhe Minierave, Universiteti Politeknik i Tiranës (Shqipëri). Është doktoruar në Universitetin Politeknik të Tiranës (2007-2012), në Sizmologji. Gjatë periudhës 2005-2015 ka marrë pjesë në kurse dhe trajnime të ndryshme relevante me fushën e ekspertizës, duke veçuar: (2005) Kursin Ndërkombëtar të Trajnimit “Seismology, Sismic Data Analysis, Hazard Assessment & Risk Mitigation” GeoForschungsZentrum (GFZ), Potsdam, Gjermani; (2014) Kurs trajnimi për ngritjen e kapaciteteve të NDC “Trajnimi i analistëve të formave valore NDC”, organizuar nga Komisioni Përgatitor i CTBTO, VIC, Vjenë, Austri; (2015) Trajnim mbi “Inxhinierinë e Tërmeteve dhe Menaxhimin e Fatkeqësive”, Stamboll, Turqi, Universiteti Teknik i Stambollit (ITU), Agjencia Japoneze e Bashkëpunimit Ndërkombëtar (JICA), Presidenca e Kryeministrisë për Menaxhimin e Fatkeqësive dhe Emergjencave (AFAD), Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim (TIKA). ); (2019) Kursi i trajnimit për NDC mbi përdorimin e programit SeisComp3, Komisioni Përgatitor i CTBTO, VIC, Vjenë, Austri.

Dr. Dushi ka marrë pjesë edhe në një sërë trajnimesh për Reagimin ndaj Emergjencave Civile organizuar nga Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile (AKKM) si: (2014) Trajnimi për Emergjencat Civile në nivel kombëtar ushtrimi ndërinstitucional “Morava -14”. Drejtoria e Përgjithshme e Emergjencave Civile, Ministria e Punëve të Brendshme, Qendra Simuluese, Ministria e Mbrojtjes; (2015). Iniciativa e Shteteve të Bashkuara të Kartës së Adriatikut (A5).

Dr. Dushi ka kontribuar për 20 vjet si Kërkues në fushën e Sizmologjisë, në Departamentin e Sizmologjisë (IGEO), i angazhuar në instrumentimin sizmik dhe sizmologjinë e tërmeteve, menaxhimin dhe përpunimin e të dhënave sizmike, analizën e mekanizmit fokal dhe fushës së sforcimeve, shuarjen e strukturës dhe energjinë sizmike të rrezatuar. Ai gjithashtu, ka kontribuar në sizmologjinë e aplikuar, i përfshirë në mikrozonimin sizmik, karakterizimin sizmik të trojeve dhe rrezikun sizmik. Dr. Dushi ka qenë Drejtues i Departamentit të Rrjetit Sizmik të ish-Institutit të Sizmologjisë, Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, gjatë periudhës 2004-2005. Është emëruar Zëvendës Drejtor i Institutit të Gjeoshkencave (IGEO) të Universitetit Politeknik të Tiranës (PUT), nga viti 2021 e në vazhdim.

Dr. Dushi është autoriteti kryesor i pikës së kontaktit (PPOC), që përfaqëson Qendrën Kombëtare të të Dhënave Shqiptare (NDC-AL), në Organizatën e Traktatit Gjithëpërfshirës të Ndalimit të Testeve Bërthamore (CTBTO), që nga viti 2012, si dhe Pika aktuale Kombëtare e Kontaktit për Shoqatës Ndërkombëtare të Sizmologjisë dhe Fizikës së Tokës (IASPEI). Dr. Dushi ka një karrierë të gjatë akademike dhe pedagogjike në Universitetin Politeknik të Tiranës në lëndët e Fizikës Eksperimentale, Sizmologjisë dhe Gjeofizikës së Aplikuar.