logo igeo

Grupet kërkimore - Departamenti i Hidrologjisë

Fushat kryesore të kërkimit shkencor të kryer nga Departamenti i Hidrologjisë (DH) janë:

 • Hidrometria dhe monitorimi;
 • Kërkime hidrologjike;
 • Kërkime Hidraulike

Për të mbuluar këto fusha dhe për të kryer kërkime dhe aplikime hidrologjike, Departamenti i Hidrologjisë (DH), është i ndarë shkencërisht në dy Grupe Kërkimore:

 • Kërkime hidrologjike o Monitorimi i niveleve të ujit dhe prurjeve
  • Studime hidrologjike
  • Modelet e parashikimit hidrologjik
  • Modele të Balancës Ujore të një trupi ujor
 • Kërkime Hidraulike
  • Studime Hidraulike
  • Modelimi hidraulik dhe rreziqet nga përmbytjet