logo igeo

Msc.

Indrit REXHEPI

Faqja kryesore: https://www.geo.edu.al
Addresa:
Rruga “Don Bosko” nr. 60,
Tirane
Shqiperi
Kodi Postar: 1024

Indrit Rexhepi ka përfunduar studimet në Fakultetin e Ekonomisë, degët Administrim Biznes dhe Marketing (2010-2015). Gjatë viteve 2020-2022 ka përfunduar master të dytë në degën Financë, Fakulteti i Ekonomisë.Nga viti 2020 dhe në vazhdim mban pozicionin e stafit ndihmës akademik në Departamentin e Hidrologjisë. Fushat e interesit të Z. Rexhepi janë të fokusuara në kërkimin shkencor në fushën e hidrologjisë dhe menaxhimit. Fokusi kryesor është mirembajtja e Rrjetit Kombëtar të Monitorimit Hidrologjik. Gjatë periudhes si anëtar i departamentit të hidrologjisë ka kryer nje sërë trajnimesh për fushat e mësipërme, organizuar nga IGJEO si dhe nga organizata të ndryshme ndërkombetare.