Kontakti

Mund te na kontaktoni ne adresen e meposhtme:

 

Adresa: Rruga: Don Bosko nr.60 Tirane.
Telefoni: 042 250 601
Fax: 042 259 540
Kodi Postar:

1024

Kutia  Postare:

219

 

Duhet te bëni një Kërkesë Zyrtare nga titullari juaj (me vulë), drejtuar Drejtorit tonë
(mund te shkarkoni formularin e kërkeses ne formatin “MS Word”).
free counter

Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

Monitorimi në kohë reale 24/24

Buletini Sizmologjik Mujor

Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...