Qendra Kombëtare për Parashikimin dhe Monitorimin e Rreziqeve Natyrore


    Qendra Kombëtare e monitorimit të aktivitetit sizmik

    Monitorimi në kohë reale 24/24

    Buletini Sizmologjik Mujor

    Publikim periodik i parametrave valore, parametrave vatrore dhe madhësisë së tërmeteve...